Přihlášení do klientské sekcePůjčovní řád

1. Veškeré zapůjčené zařízení je majetkem SCF Pardubice s.r.o., dále jen jako "pronajímatel"

2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem, smlovou o pronájmu a Občanským zákoníkem. 

3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je k disozici v místě půjčení či na webových stránkách.

4. Smlouvu lze uzavřít jen s osobou starší 18 let.

 

5. Nájemce je povinen:

  • Při zapůjčení předložit minimílně 2 doklady prokazující jeho totožnost (OP,ŘP, cestovní pas...)
  • Zákazník uhradí za vypůjčené zařízení vratnou kauci výhradně hotovostí
  • Zapůjčit zařízení lze i mimo pracovní dobu vždy po telefonické domluvě
  • Minimální doba půjčení je 24 hodin, účtovaná minimální sazba odpovídá jednomu dni
  • V případě porušení Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostraně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
  • Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je určen, a to obvyklým způsobem, nepřetěžovat zařízení, dodržovat návody k používání a pokyny pronajímatele.

6. Pronajímatel je povinen: 

  • Seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného materiálu.
  • Převzít zpět zapůjčený materiál.
  • V případě bezproblémového užití vrátit nájemci zálohu. 

7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoliv důvodu vrátit zapůjčené zařízení ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení doby zapůjčení. A to nejméně 48 hodin před uplynutím sjednaného termínu vrácení. Pokud se změnou pronajímatel nesouhlasí je nájemce povinen zařízení vrátit tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

8. V případě, že zákazník zapůjčené zařízení ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas dle bodu 2 podmínek vrácení, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, včetně příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.

9. Ztráta nebo odcizení: V případě ztráty či odcizení zapůjčeného zařízení je zákazník povinen uhradit cenu zařízení dle platného ceníku v jeho plné výši V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pracovníku formy, se kterým sjednával zapůjčení, je povinen uhradit částku za zapůjčení za dobu, která převyšuje sjednaný termín vrácení zařízení.

 

Celé znění půjčovního řádu je k dispozici k náhlednutí v místě půjčení. 

Provozovna

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies